Niat Zakat Fitrah untuk Ibu: Tunaikan Kewajiban, Raih Berkah

Niat zakat fitrah untuk ibu – Menjelang Hari Raya Idul Fitri, kewajiban menunaikan zakat fitrah menjadi salah satu amalan penting yang harus ditunaikan. Tak hanya untuk diri sendiri, zakat fitrah juga wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang menjadi tanggungan, termasuk ibu.

Niat zakat fitrah untuk ibu memiliki makna dan tujuan yang mulia. Dengan menunaikannya, kita tidak hanya membersihkan harta dari hal-hal yang tidak baik, tetapi juga mendoakan keselamatan dan kesejahteraan ibu kita di akhirat.

Pengertian Niat Zakat Fitrah untuk Ibu

Zakat al fitrah asked frequently questions kitab irshad introduction islam read

Menunaikan zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu. Bagi ibu, zakat fitrah wajib dibayarkan oleh dirinya sendiri atau oleh orang lain yang menanggungnya, seperti suami atau anak.

Niat zakat fitrah untuk ibu memiliki makna dan tujuan yang sama dengan niat zakat fitrah pada umumnya, yaitu untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan dan membersihkan harta benda dari hak orang lain yang membutuhkan.

Lafaz Niat Zakat Fitrah untuk Ibu

Berikut lafaz niat zakat fitrah untuk ibu:

“Nawaitu an ukhrija zakatul fitri ‘an ummi fardhan lillahi ta’ala.”

Artinya: “Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk ibuku, fardu karena Allah Ta’ala.”

Syarat dan Rukun Niat Zakat Fitrah untuk Ibu

Niat zakat fitrah untuk ibu

Menunaikan zakat fitrah untuk ibu merupakan kewajiban bagi anak laki-laki yang mampu secara finansial. Untuk memenuhi kewajiban ini, ada syarat dan rukun niat yang perlu dipenuhi.

Syarat Menunaikan Zakat Fitrah untuk Ibu

 • Ibu termasuk orang yang wajib menerima zakat.
 • Anak laki-laki yang menunaikan zakat memiliki kemampuan finansial yang cukup.
 • Zakat fitrah ditunaikan sebelum salat Idulfitri.

Rukun Niat Zakat Fitrah untuk Ibu

 • Mengucapkan niat dengan lisan:“Saya niat menunaikan zakat fitrah untuk ibuku, karena Allah Ta’ala.”
 • Menentukan waktu niat:Niat diucapkan saat akan mengeluarkan zakat fitrah.
 • Menentukan jumlah zakat:Jumlah zakat fitrah yang wajib ditunaikan adalah 1 sha’ atau setara dengan 2,5 kg beras atau bahan makanan pokok lainnya.

Cara Menunaikan Niat Zakat Fitrah untuk Ibu

Zakat al islamic fitrah quran tarjuma questions quote health tips story

Menunaikan zakat fitrah untuk ibu merupakan kewajiban setiap anak laki-laki yang mampu secara finansial. Zakat fitrah adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Berikut ini adalah cara menunaikan niat zakat fitrah untuk ibu:

Niat Zakat Fitrah untuk Ibu

 • Nawaitu an ukhrija zakaatal fitri ‘an walidati fardhan lillahi ta’ala.
 • Artinya: “Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk ibuku, fardu karena Allah Ta’ala.”

Jenis Makanan Pokok untuk Zakat Fitrah

Makanan Pokok Takaran
Beras 3,5 liter
Gandum 3 liter
Jagung 3,5 liter
Kurma 3 liter
Kismis 3 liter

Cara Menunaikan Zakat Fitrah untuk Ibu

 • Menyiapkan makanan pokok yang akan dizakatkan sesuai takaran yang ditentukan.
 • Membaca niat zakat fitrah untuk ibu.
 • Menyerahkan makanan pokok tersebut kepada lembaga yang berwenang atau langsung kepada orang yang berhak menerimanya.

Waktu dan Tempat Menunaikan Niat Zakat Fitrah untuk Ibu

Zakat fitrah

Menunaikan zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap Muslim, termasuk bagi mereka yang memiliki ibu. Untuk memastikan ibadah ini dilakukan dengan benar, berikut penjelasan mengenai waktu dan tempat yang disunnahkan untuk menunaikan niat zakat fitrah untuk ibu.

Waktu Menunaikan Niat Zakat Fitrah untuk Ibu

Niat zakat fitrah untuk ibu dapat ditunaikan sejak awal bulan Ramadan hingga sebelum salat Idul Fitri dilaksanakan. Namun, waktu yang paling utama untuk menunaikan niat zakat fitrah adalah pada malam Idul Fitri, setelah matahari terbenam.

Tempat Menunaikan Niat Zakat Fitrah untuk Ibu

Ada beberapa tempat yang disunnahkan untuk menunaikan niat zakat fitrah untuk ibu, yaitu:

 • Masjid:Masjid merupakan tempat yang paling utama untuk menunaikan niat zakat fitrah, karena merupakan tempat ibadah yang suci dan tempat berkumpulnya umat Muslim.
 • Tempat Penyaluran Zakat Resmi:Selain masjid, niat zakat fitrah juga dapat ditunaikan melalui tempat penyaluran zakat resmi yang telah ditunjuk oleh pemerintah atau lembaga amil zakat terpercaya.
 • Rumah:Jika tidak memungkinkan untuk menunaikan niat zakat fitrah di masjid atau tempat penyaluran resmi, maka dapat dilakukan di rumah dengan cara menyerahkan langsung kepada fakir miskin atau yang berhak menerima zakat.

Keutamaan dan Manfaat Menunaikan Niat Zakat Fitrah untuk Ibu

Zakat fitrah

Menunaikan zakat fitrah untuk ibu merupakan ibadah yang dianjurkan dalam agama Islam. Selain sebagai kewajiban, terdapat keutamaan dan manfaat yang akan didapatkan oleh orang yang menunaikannya.

Keutamaan Menunaikan Zakat Fitrah untuk Ibu

Keutamaan menunaikan zakat fitrah untuk ibu antara lain:

 • Menunaikan kewajiban syariat dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW.
 • Menghindarkan ibu dari siksa api neraka.
 • Menjaga keharmonisan dan hubungan baik antara anak dan ibu.

Manfaat Menunaikan Zakat Fitrah untuk Ibu

Selain keutamaan, menunaikan zakat fitrah untuk ibu juga memberikan manfaat bagi ibu, yaitu:

 • Memenuhi kebutuhan pokok ibu selama bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
 • Meredakan beban ekonomi ibu, terutama jika ibu sudah tidak bekerja atau memiliki penghasilan yang terbatas.
 • Menjadi wujud bakti dan kasih sayang anak kepada ibunya.

Terakhir

Niat zakat fitrah untuk ibu

Menunaikan niat zakat fitrah untuk ibu adalah bentuk bakti dan kasih sayang kita kepada orang tua. Dengan menunaikannya, kita tidak hanya menjalankan kewajiban agama, tetapi juga meraih berkah dan pahala yang melimpah.

Leave a Comment