Doa Amil Zakat Fitrah: Pentingnya dan Tata Cara Mengucapkannya

Dalam perayaan Idul Fitri, doa amil zakat fitrah menjadi bagian tak terpisahkan. Doa ini merupakan ungkapan rasa syukur dan permohonan kepada Allah SWT atas penerimaan zakat yang telah ditunaikan.

Mengucapkan doa amil zakat fitrah tidak hanya sekedar ritual, tetapi juga memiliki makna dan keutamaan yang besar. Artikel ini akan mengupas tuntas tentang doa amil zakat fitrah, mulai dari pengertian, tata cara pengucapan, adab dan etika, hingga keutamaan dan doa-doa terkait lainnya.

Pengertian Doa Amil Zakat Fitrah

Hadith forgiveness

Doa amil zakat fitrah merupakan sebuah doa yang dibaca oleh amil zakat (penerima zakat) setelah menerima zakat fitrah dari muzakki (pemberi zakat). Doa ini bertujuan untuk mendoakan keberkahan bagi muzakki dan juga agar zakat yang telah diberikan dapat diterima dan bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Teks Doa Amil Zakat Fitrah

Berikut adalah teks doa amil zakat fitrah lengkap dengan artinya:

Allahumma ajirhu bihi wa tazakkabhu wa tabbal ‘alaihi wa ardhina bihi wa j’alnahu lahullagha wa lirruqiabati wa lilmasakin walaitaam

Artinya:“Ya Allah, berilah pahala kepadanya (muzakki) atas zakat ini, terimalah zakatnya, dan tambahkanlah hartanya, ridhai dia, dan jadikanlah zakat itu sebagai penebus dosanya, untuk budak-budak, orang-orang miskin, dan anak-anak yatim.”

Tata Cara Pengucapan Doa Amil Zakat Fitrah

Doa amil zakat fitrah

Mengucapkan doa amil zakat fitrah merupakan bagian penting dari proses penyaluran zakat. Doa ini bertujuan untuk memohon berkah dan keberkahan atas zakat yang diberikan.

Waktu Pengucapan Doa

Doa amil zakat fitrah diucapkan setelah zakat fitrah diterima oleh amil zakat. Waktu yang tepat untuk mengucapkan doa ini adalah setelah sholat Idul Fitri atau pada saat pembagian zakat fitrah.

Lafal Doa Amil Zakat Fitrah

Lafal doa amil zakat fitrah adalah sebagai berikut:

Allahumma inni as’aluka bi haqqi hadzal yaumil ‘azhimi wa bi haqqi man faradha ‘alainal zakaata an tattaqabbala minna zakaatanaa wa an tuthahhira quluubanaa wa an tughfira lanaa zunubanaa innaka anta al-ghafuurur rahiim.

Arti:Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dengan keagungan hari ini dan dengan hak orang yang mewajibkan zakat atas kami agar Engkau menerima zakat kami dan menyucikan hati kami serta mengampuni dosa-dosa kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Tata Cara Pengucapan Doa

Setelah menerima zakat fitrah, amil zakat dianjurkan untuk mengucapkan doa sebagai berikut:

 1. Menghadap kiblat.
 2. Mengangkat kedua tangan setinggi bahu.
 3. Membaca lafal doa amil zakat fitrah.
 4. Menutup doa dengan amin.

Adab dan Etika Mengucapkan Doa Amil Zakat Fitrah

Surah phrases quran islam dua prayer allah

Saat mengucapkan doa amil zakat fitrah, penting untuk memperhatikan adab dan etika yang berlaku. Ini merupakan wujud penghormatan dan menghargai orang yang menerima zakat.

Sikap yang Dianjurkan

 • Berdiri dengan sikap hormat dan penuh perhatian.
 • Menundukkan pandangan sebagai tanda rendah hati.
 • Mengucapkan doa dengan suara yang jelas dan lantang.

Doa yang Dianjurkan

“Allahumma ajirnii fii ahlii wa maalii wa thohhir qolbii wa badanii warzuqnii taubah qobla mautii.”Artinya: “Ya Allah, berilah aku pahala atas keluargaku dan hartaku, sucikan hati dan tubuhku, dan rezekikan aku taubat sebelum ajalku tiba.”

Keutamaan Mengucapkan Doa Amil Zakat Fitrah

Zakat al fitrah asked frequently questions kitab irshad introduction islam read

Mengucapkan doa amil zakat fitrah saat menerima zakat merupakan amalan yang dianjurkan dalam Islam. Selain sebagai bentuk rasa syukur, doa ini juga memiliki keutamaan dan manfaat yang besar.

Keutamaan Doa Amil Zakat Fitrah

 • Mendapat Pahala yang Berlipat Ganda: Mengucapkan doa amil zakat fitrah dapat mendatangkan pahala yang berlipat ganda karena merupakan salah satu bentuk ibadah.
 • Terkabulnya Doa: Doa amil zakat fitrah yang dipanjatkan dengan tulus diyakini dapat dikabulkan oleh Allah SWT.
 • Menjaga Ukhuwah Islamiyah: Mengucapkan doa amil zakat fitrah juga dapat mempererat hubungan persaudaraan sesama umat Islam.
 • Menumbuhkan Rasa Syukur: Mengucapkan doa amil zakat fitrah dapat membantu kita untuk lebih bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT.

Doa-Doa Terkait Zakat Fitrah

Zakat fitr fitrah

Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Selain menunaikan kewajiban, kita juga dianjurkan untuk memanjatkan doa-doa tertentu terkait zakat fitrah.

Doa-doa ini memiliki makna yang mendalam dan dapat membantu kita dalam memaksimalkan pahala dari ibadah zakat fitrah.

Doa Saat Menunaikan Zakat Fitrah, Doa amil zakat fitrah

Doa ini dibaca saat kita menyerahkan zakat fitrah kepada amil zakat.

“Allahumma anta afwaanttu fa’fu anni.””Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, maka ampunilah aku.”

Doa Setelah Menunaikan Zakat Fitrah

Doa ini dibaca setelah kita menunaikan zakat fitrah.

“Allahumma taqabbal minna innaka anta al-tawabbu ar-rahim.””Ya Allah, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”

Penutupan

Doa amil zakat fitrah

Dengan memahami doa amil zakat fitrah, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kita tentang pentingnya berzakat dan mendoakan para amil yang telah membantu penyalurannya. Marilah kita senantiasa memanjatkan doa terbaik untuk mereka, agar Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala kebaikan yang telah mereka lakukan.

Leave a Comment