Batas Waktu Tarawih: Panduan Menentukan Waktu Pelaksanaan yang Tepat

Batas waktu shalat tarawih menjadi salah satu perbincangan hangat di kalangan umat muslim menjelang bulan Ramadan. Shalat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari ini memiliki waktu pelaksanaan yang berbeda-beda menurut pendapat para ulama. Lantas, kapan sebenarnya batas akhir pelaksanaan shalat tarawih yang tepat?

Dalam artikel ini, kita akan mengulas secara mendalam mengenai batas waktu shalat tarawih, mulai dari pendapat para ulama hingga faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan waktunya. Selain itu, kita juga akan membahas hikmah dan tata cara pelaksanaan shalat tarawih yang benar.

Waktu Pelaksanaan Tarawih: Batas Waktu Shalat Tarawih

Batas waktu shalat tarawih

Shalat tarawih merupakan ibadah sunnah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Pelaksanaan shalat tarawih memiliki perbedaan pendapat di kalangan ulama, baik dari segi waktu maupun jumlah rakaatnya.

Waktu Pelaksanaan Menurut Mazhab

 • Hanafi:Setelah shalat Isya hingga terbit fajar
 • Maliki:Setelah shalat Isya hingga pertengahan malam
 • Syafi’i:Setelah shalat Isya hingga sepertiga malam
 • Hanbali:Setelah shalat Isya hingga dua pertiga malam

Waktu Pelaksanaan yang Dianjurkan

Meskipun terdapat perbedaan pendapat, sebagian besar ulama sepakat bahwa waktu pelaksanaan tarawih yang paling utama adalah setelah shalat Isya hingga sepertiga malam. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW mengerjakan shalat tarawih setelah shalat Isya hingga sepertiga malam.

Batas Akhir Pelaksanaan Tarawih

Shalat Tarawih merupakan salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan selama bulan Ramadan. Waktu pelaksanaannya dimulai setelah shalat Isya dan berakhir sebelum shalat Subuh. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai batas waktu akhir pelaksanaannya.

Waktu Berakhirnya Tarawih, Batas waktu shalat tarawih

 • Sebelum Subuh: Pendapat ini didasarkan pada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan shalat Tarawih hingga sepertiga malam, kemudian beliau melanjutkan dengan shalat Witir.
 • Sesudah Subuh: Pendapat ini didasarkan pada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah melaksanakan shalat Tarawih hingga terbit fajar.

Kedua pendapat tersebut memiliki dalil yang kuat, sehingga umat Islam diperbolehkan memilih salah satunya sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing.

Penentuan Waktu Tarawih

Batas waktu shalat tarawih

Waktu tarawih adalah waktu khusus untuk menunaikan salat sunah tarawih di bulan Ramadan. Waktu tarawih ditentukan berdasarkan waktu masuknya salat Isya, yang merupakan salat wajib terakhir pada malam hari.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penentuan Waktu Tarawih

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan waktu tarawih, yaitu:

 • Lokasi geografis: Waktu masuknya salat Isya berbeda-beda tergantung lokasi geografis.
 • Metode perhitungan: Ada beberapa metode perhitungan waktu salat, seperti metode rukyatul hilal, metode hisab, dan metode wujudul hilal.

Perhitungan Waktu Tarawih

Untuk menghitung waktu tarawih, dapat menggunakan rumus berikut:

Waktu Tarawih = Waktu Masuk Isya + 1/3 Malam

Misalnya, jika waktu masuk salat Isya di suatu daerah adalah pukul 19.00 WIB, maka waktu tarawihnya adalah:

Waktu Tarawih = 19.00 WIB + 1/3 x 12 jam (1 jam = 60 menit) = 19.00 WIB + 4 jam = 23.00 WIB

Tabel Panduan Penentuan Waktu Tarawih

Berikut ini adalah tabel panduan penentuan waktu tarawih untuk beberapa daerah di Indonesia:

Daerah Waktu Masuk Isya Waktu Tarawih
Jakarta 19.00 WIB 23.00 WIB
Bandung 18.50 WIB 22.50 WIB
Surabaya 18.45 WIB 22.45 WIB

Perlu diketahui bahwa waktu tarawih dapat berubah setiap harinya karena perbedaan waktu masuk salat Isya. Oleh karena itu, disarankan untuk selalu mengecek jadwal waktu salat di daerah masing-masing.

Hikmah Pelaksanaan Tarawih

Tarawih, salah satu amalan ibadah di bulan Ramadan yang sangat dianjurkan, menyimpan hikmah dan manfaat luar biasa bagi umat Muslim. Shalat malam khusus ini bukan hanya sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT, tetapi juga membawa dampak positif bagi kehidupan spiritual dan keseharian kita.

Hikmah pelaksanaan shalat tarawih antara lain:

Keutamaan Shalat Tarawih

 • Mendapat pahala yang berlipat ganda. Setiap rakaat shalat tarawih setara dengan shalat malam sebanyak 100 rakaat pada waktu lainnya.
 • Pengampunan dosa. Shalat tarawih menjadi salah satu amalan yang dapat menghapus dosa-dosa kecil yang telah diperbuat.
 • Menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Melalui shalat tarawih, kita dapat menjalin hubungan yang lebih intim dengan Tuhan.

Pengaruh Shalat Tarawih terhadap Kehidupan Spiritual

 • Meningkatkan ketakwaan. Shalat tarawih yang dilakukan dengan ikhlas dan penuh penghayatan dapat meningkatkan rasa takut dan cinta kepada Allah SWT.
 • Memperkuat iman. Pelaksanaan tarawih secara rutin dapat memperkokoh keimanan kita kepada Allah SWT dan ajaran-ajaran Islam.
 • Menebarkan ketenangan dan kedamaian. Suasana khusyuk dan penuh ketenangan saat shalat tarawih dapat memberikan ketenangan hati dan pikiran.

Tata Cara Pelaksanaan Tarawih

Prayers tarawih

Tarawih merupakan ibadah shalat sunnah yang sangat dianjurkan selama bulan Ramadan. Tata caranya memiliki beberapa perbedaan dengan shalat biasa, mulai dari jumlah rakaat hingga bacaan yang disunahkan. Berikut penjelasan lengkapnya:

Jumlah Rakaat

 • Tarawih dilakukan sebanyak 20 rakaat, dengan dua rakaat salam.
 • Sebagian ulama juga memperbolehkan tarawih sebanyak 8 rakaat, dengan dua rakaat salam.

Tata Cara Pelaksanaan

 1. Niat dalam hati untuk melaksanakan shalat tarawih.
 2. Takbiratul ihram (Allahu Akbar).
 3. Membaca Surat Al-Fatihah dan surat pendek.
 4. Rukuk.
 5. I’tidal.
 6. Sujud.
 7. Duduk di antara dua sujud.
 8. Sujud kedua.
 9. Duduk tasyahud akhir.
 10. Salam.

Bacaan yang Dianjurkan

 • Pada rakaat pertama dan kedua: Surat Al-Fatihah dan Surat Al-Ikhlas.
 • Pada rakaat ketiga dan keempat: Surat Al-Fatihah dan Surat Al-Falaq.
 • Pada rakaat kelima dan keenam: Surat Al-Fatihah dan Surat An-Nas.
 • Pada rakaat ketujuh dan kedelapan: Surat Al-Fatihah dan Surat Al-Kafirun.
 • Pada rakaat kesembilan dan kesepuluh: Surat Al-Fatihah dan Surat Al-Ma’un.

Catatan

 • Tarawih dapat dilakukan secara berjamaah atau sendiri.
 • Jika dilakukan secara berjamaah, maka makmum mengikuti imam dalam jumlah rakaat dan bacaan.
 • Dianjurkan untuk melaksanakan tarawih di masjid.

Ulasan Penutup

Sholat sujud tarawih berjamaah prostration solat sahwi shalat lama berlama sunat sebab haiat bagaimana hukum meninggalkan excellence tahu ketika bacaan

Dengan memahami batas waktu shalat tarawih, umat muslim dapat melaksanakan ibadah sunnah ini dengan lebih optimal. Semoga artikel ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang amalan yang mulia di bulan Ramadan.

Leave a Comment