Doa Masuk Masjid dan Artinya: Panduan untuk Muslimin yang Khusyuk

Doa masuk masjid dan artinya – Saat kaki melangkah memasuki gerbang masjid, lantunan doa masuk masjid menjadi amalan yang tak boleh dilewatkan. Doa ini bukan sekadar rangkaian kata, melainkan sebuah kunci untuk membuka pintu keberkahan dan menenangkan hati yang resah.

Dalam artikel ini, kita akan mengupas tuntas tentang doa masuk masjid, mulai dari teks lengkap, tata cara membaca, hingga makna mendalam yang terkandung di dalamnya. Dengan memahami dan mengamalkan doa ini, semoga kita dapat semakin mengagungkan Allah SWT dan menjadikan masjid sebagai tempat yang semakin bermakna.

Doa Masuk Masjid

Sebagai umat Muslim, memasuki masjid merupakan momen sakral yang diawali dengan memanjatkan doa. Doa masuk masjid memiliki tata cara dan makna yang mendalam, berikut ulasannya.

Tata Cara Membaca Doa Masuk Masjid

Saat memasuki masjid, disunahkan untuk membaca doa berikut:

Bismillahi wa shallallahu ‘ala sayyidina Muhammad wa ‘ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahummaghfirli zunubi, waftahli abwaba rahmatik

Artinya: “Dengan nama Allah, semoga Allah memberikan kesejahteraan kepada junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu rahmat-Mu.”

Doa ini dibaca setelah mengucapkan salam ketika memasuki masjid. Sebaiknya dibaca dengan suara pelan dan penuh kekhusyukan.

Keutamaan Membaca Doa Masuk Masjid, Doa masuk masjid dan artinya

Membaca doa masuk masjid memiliki beberapa keutamaan, di antaranya:

 • Mengharapkan ampunan dosa dari Allah SWT.
 • Memohon dibukakan pintu rahmat dan keberkahan.
 • Mengikuti sunnah Rasulullah SAW.
 • Memperoleh ketenangan dan khusyuk dalam beribadah.

Arti dan Makna Doa Masuk Masjid

Membaca doa saat memasuki masjid merupakan adab yang dianjurkan dalam Islam. Doa ini mengandung makna mendalam yang menuntun hati dan pikiran kita saat memasuki tempat suci.

Makna Kalimat Pertama

Kalimat pertama, “Bismillahi, wa salla allahu ‘ala Muhammadin,” merupakan pengakuan atas nama Allah dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa kita memasuki masjid dengan penuh kesadaran dan penghormatan.

Makna Kalimat Kedua

Kalimat kedua, “Allahummaghfirli dzunuubi, waftahli abwaaba rahmatik,” adalah permohonan ampunan dosa dan dibukanya pintu-pintu rahmat. Ini menjadi pengingat akan pentingnya bertaubat dan mencari perlindungan dari segala kesalahan.

Makna Kalimat Ketiga

Kalimat ketiga, “Allaahumma inni as-aluka min fadhlika wa abwaabika,” adalah permohonan kepada Allah untuk memberikan kemudahan dan jalan menuju keutamaan. Ini mengajarkan kita untuk selalu memohon bantuan Allah dalam setiap langkah yang kita ambil.

Makna Kalimat Keempat

Kalimat keempat, “Allahumma inni u’iidzu bika minasy-syaitaanir rajiim,” merupakan perlindungan dari godaan setan. Ini mengingatkan kita untuk selalu waspada terhadap bisikan-bisikan negatif dan menjaga hati kita tetap bersih.

Makna Kalimat Kelima

Kalimat kelima, “Bismillahi, wal hamdu lillahi, wa laa ilaaha illallahu, wallahu akbar,” adalah ungkapan syukur dan pengagungan kepada Allah. Ini menjadi penutup doa yang menegaskan kembali keimanan kita dan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan.

Keutamaan Doa Masuk Masjid: Doa Masuk Masjid Dan Artinya

Membaca doa saat memasuki masjid merupakan adab yang sangat dianjurkan dalam Islam. Doa ini tidak hanya berfungsi sebagai ucapan salam, tetapi juga mengandung banyak keutamaan dan manfaat bagi umat Muslim.

Berikut adalah beberapa keutamaan membaca doa masuk masjid:

Menghapus Dosa

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang masuk masjid, lalu ia membaca doa masuk masjid, maka dosa-dosanya diampuni bagaikan hari ia dilahirkan oleh ibunya.”

Mendapat Rahmat Allah SWT

Dalam hadits riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang masuk masjid dan membaca doa masuk masjid, maka ia akan mendapat rahmat Allah SWT.”

Diberi Pahala Beribadah

Dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang masuk masjid dan membaca doa masuk masjid, maka ia akan diberi pahala seperti orang yang melaksanakan salat dua rakaat.”

Mendapat Cahaya di Akhirat

Dalam hadits riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang masuk masjid dan membaca doa masuk masjid, maka ia akan mendapat cahaya di akhirat.”

Terhindar dari Gangguan Setan

Dari Abu Sa’id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, “Jika kalian masuk masjid, bacalah doa masuk masjid. Karena setan akan berkata, ‘Tidak ada jalan bagimu, ia telah membaca doa masuk masjid.'”

Selain keutamaan yang disebutkan di atas, membaca doa masuk masjid juga dapat menjadi pengingat bagi umat Muslim untuk selalu menjaga kesucian dan kebersihan masjid sebagai tempat ibadah.

Cara Mengamalkan Doa Masuk Masjid

Doa masuk masjid dan artinya

Membaca doa masuk masjid merupakan adab yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Doa ini bertujuan untuk memohon perlindungan dan keberkahan Allah SWT saat memasuki masjid.

Mengamalkan doa masuk masjid dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

Etika dan Adab Membaca Doa Masuk Masjid

Saat membaca doa masuk masjid, terdapat beberapa etika dan adab yang perlu diperhatikan, di antaranya:

 • Berwudhu terlebih dahulu.
 • Membaca doa dengan suara yang pelan dan jelas.
 • Menghadap kiblat.
 • Menghindari berbincang atau melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu kekhusyukan.

Tips untuk Membaca Doa Masuk Masjid dengan Khusyuk

Agar doa masuk masjid dapat dibaca dengan khusyuk dan bermakna, beberapa tips berikut dapat diterapkan:

 • Memahami makna dan kandungan doa yang dibaca.
 • Membaca doa dengan perlahan dan meresapi setiap kata.
 • Menyempatkan diri untuk merenungkan makna doa yang dibaca.
 • Memohon dengan sepenuh hati kepada Allah SWT.

Ilustrasi Doa Masuk Masjid

Dua entering mosque masjid 1we

Membaca doa masuk masjid merupakan salah satu adab penting yang harus dilakukan umat Muslim saat memasuki rumah ibadah tersebut. Doa ini bukan sekadar formalitas, melainkan memiliki makna mendalam yang berhubungan dengan niat dan tujuan seseorang memasuki masjid.

Ilustrasi doa masuk masjid dapat digambarkan sebagai seorang Muslim yang berdiri di depan pintu masjid, dengan wajah menghadap kiblat. Ia mengangkat kedua tangannya ke atas, melafalkan doa dengan khusyuk dan penuh penghayatan. Di sekitarnya, terdapat suasana yang tenang dan damai, yang mendukung kekhusyukan beribadah.

Pentingnya Doa Masuk Masjid

Doa masuk masjid memiliki beberapa makna dan tujuan penting, antara lain:

 • Memohon izin kepada Allah SWT untuk memasuki masjid.
 • Mengingatkan diri akan tujuan utama memasuki masjid, yaitu beribadah kepada Allah SWT.
 • Memohon perlindungan dan bimbingan Allah SWT selama berada di dalam masjid.
 • Memohon agar amal ibadah yang dilakukan di dalam masjid diterima oleh Allah SWT.

Dengan membaca doa masuk masjid, seorang Muslim menunjukkan kesungguhannya dalam beribadah dan menghormati kesucian masjid sebagai tempat beribadah.

Lafal Doa Masuk Masjid

Lafal doa masuk masjid yang umum dibaca adalah sebagai berikut:

Bismillaahi, walhamdulillaahi, wa shallallaahu ‘alaa Rasuulillaah. Allahummaghfirlii zunuubii, waftahlii abwaaba rahmatik.

Artinya:

Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, dan semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu.

Doa ini dibaca dengan suara yang pelan dan jelas, serta diiringi dengan niat yang tulus untuk memasuki masjid dengan tujuan beribadah.

Tata Cara Membaca Doa Masuk Masjid

Tata cara membaca doa masuk masjid adalah sebagai berikut:

 • Berdiri di depan pintu masjid dengan wajah menghadap kiblat.
 • Angkat kedua tangan ke atas, setinggi bahu.
 • Baca doa masuk masjid dengan suara yang pelan dan jelas.
 • Setelah selesai membaca doa, masuklah ke dalam masjid dengan kaki kanan.

Dengan mengikuti tata cara tersebut, seorang Muslim dapat menunjukkan adab dan penghormatannya kepada masjid sebagai tempat beribadah.

Penutup

Doa masuk masjid dan artinya

Membaca doa masuk masjid bukan hanya sebatas rutinitas, tetapi sebuah investasi spiritual yang berharga. Doa ini menjadi pengingat akan kehadiran Allah SWT di setiap langkah kita dan memperkuat ikatan kita dengan-Nya. Semoga kita semua dapat menjadikan doa masuk masjid sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita, sehingga setiap kali memasuki rumah Allah, hati kita dipenuhi dengan khusyuk dan ketenangan.

Leave a Comment