Makna dan Tata Cara Doa Qunut Subuh: Panduan Lengkap

Arti doa qunut subuh – Doa qunut subuh, sebuah ritual ibadah yang penuh makna, hadir sebagai bagian dari ibadah salat subuh yang kita lakukan. Doa ini memiliki sejarah panjang dan tujuan mulia yang akan kita bahas secara mendalam dalam artikel ini.

Makna doa qunut subuh tak lepas dari tujuannya untuk memohon perlindungan dan pertolongan Allah SWT. Kita akan mengulas ayat-ayat Al-Quran yang menjadi landasan doa ini dan menyingkap tafsirnya yang kaya.

Makna Doa Qunut Subuh

Doa qunut subuh merupakan doa yang dibaca setelah ruku’ pada rakaat kedua shalat subuh. Doa ini memiliki makna dan tujuan yang sangat penting bagi umat Islam.

Secara bahasa, “qunut” berasal dari kata bahasa Arab yang berarti “berdiri tegak” atau “taat”. Doa qunut melambangkan sikap khusyuk dan penyerahan diri yang total kepada Allah SWT.

Tafsir Ayat Al-Quran

Doa qunut disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, antara lain:

 • Surat Al-Baqarah ayat 201: “Dan (ingatlah) ketika Musa berdoa: “Ya Tuhanku, tunjukkanlah aku kepada jalan yang benar.”
 • Surat Al-Imran ayat 128: “Dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa doa qunut merupakan sarana untuk memohon petunjuk, ampunan, dan rahmat dari Allah SWT.

Tujuan Doa Qunut Subuh

Doa qunut subuh memiliki beberapa tujuan, antara lain:

 • Memotivasi umat Islam untuk bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
 • Memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah dilakukan.
 • Meminta petunjuk dan bimbingan dalam menjalani kehidupan.
 • Mendoakan kebaikan dan keselamatan bagi umat Islam.
 • Memohon pertolongan Allah SWT dalam menghadapi kesulitan dan cobaan.

Dengan membaca doa qunut subuh, umat Islam diharapkan dapat meningkatkan kualitas ibadah dan memperkuat hubungannya dengan Allah SWT.

Waktu Pelaksanaan Doa Qunut Subuh

Qunut nazilah dua doa

Doa qunut subuh dilaksanakan pada waktu tertentu setelah memasuki salat subuh. Waktu pelaksanaan ini menjadi topik diskusi di kalangan ulama, dengan pendapat yang berbeda-beda.

Waktu Pelaksanaan Menurut Mazhab

Terdapat tiga pendapat utama mengenai waktu pelaksanaan doa qunut subuh:

 • Mazhab Hanafi dan Maliki:Dilaksanakan setelah rukuk pada rakaat kedua.
 • Mazhab Syafi’i:Dilaksanakan sebelum rukuk pada rakaat terakhir.
 • Mazhab Hanbali:Dilaksanakan setelah i’tidal pada rakaat terakhir.

Perbedaan pendapat ini didasarkan pada penafsiran hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berbeda tentang waktu pelaksanaan doa qunut subuh.

Tata Cara Doa Qunut Subuh: Arti Doa Qunut Subuh

Doa qunut subuh merupakan doa yang dianjurkan untuk dibaca setelah rukuk pada rakaat terakhir sholat subuh. Doa ini memiliki keutamaan tersendiri dan diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Tata Cara Pelaksanaan

 1. Setelah rukuk pada rakaat terakhir sholat subuh, angkat kedua tangan setinggi bahu.
 2. Baca doa qunut yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
 3. Turunkan tangan dan lanjutkan sholat seperti biasa.

Bacaan Doa Qunut, Arti doa qunut subuh

Allahumma ihdina fi man hadait, wa ‘afina fi man ‘afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a’thait, wa qina syarra ma qadhait, innaka taqdhi wa la yuqdha ‘alaik, innahu la yazillu man walaita, wa la ya’izzu man ‘adaita, tabarakta rabbana wa ta’alayt.

Keutamaan Doa Qunut Subuh

 • Menghapus dosa-dosa kecil.
 • Mendapatkan rahmat dan ampunan Allah SWT.
 • Terhindar dari bala dan bencana.

Keutamaan Doa Qunut Subuh

Arti doa qunut subuh

Doa qunut subuh merupakan salah satu amalan sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan setelah rukuk pada rakaat kedua salat subuh. Amalan ini memiliki keutamaan dan manfaat yang besar bagi umat Muslim.

Keutamaan Doa Qunut Subuh

Terdapat beberapa keutamaan dan manfaat dari melaksanakan doa qunut subuh, antara lain:

 • Menambah pahala ibadah salat subuh.
 • Menjadi wasilah untuk terkabulnya doa.
 • Mendapat perlindungan dan pertolongan dari Allah SWT.
 • Menjadi penghapus dosa-dosa kecil.
 • Memperoleh syafaat di akhirat.

Selain itu, doa qunut subuh juga merupakan bentuk penghambaan dan kedekatan diri kepada Allah SWT.

Doa Qunut Subuh dalam Berbagai Mazhab

Witr prayer qunut invocations

Doa qunut subuh adalah doa tambahan yang dibacakan dalam salat subuh pada mazhab tertentu dalam Islam. Doa ini memiliki perbedaan bacaan, waktu pelaksanaan, dan tata cara di antara mazhab-mazhab yang berbeda.

Mazhab Maliki

Dalam mazhab Maliki, doa qunut subuh dibaca setelah rukuk pada rakaat terakhir. Bacaannya adalah:

 • Allahumma ihdina fi man hadait
 • Wa ‘afina fi man ‘afit
 • Wa tawakkalna ‘alaika fi man tawakkalta ‘alaihi
 • Wa barrik lana fi ma a’thait
 • Wa qina syarra ma qadhait
 • Fa innaka taqdhi wala yuqdha ‘alaik
 • Wa innahu la yadhillu man wa lait
 • Wa innahu la ya’izzu man ‘adait
 • Tuba laka ya Rabbana wa ta’ala jadduka
 • Wa la ilaha ghairuka

Mazhab Syafi’i

Dalam mazhab Syafi’i, doa qunut subuh dibaca setelah i’tidal pada rakaat terakhir. Bacaannya adalah:

 • Allahumma ihdina fi man hadait
 • Wa ‘afina fi man ‘afit
 • Wa tawakkalna ‘alaika fi man tawakkalta ‘alaihi
 • Wa barrik lana fi ma a’thait
 • Wa qina syarra ma qadhait
 • Fa innaka taqdhi wala yuqdha ‘alaik
 • Wa innahu la yadhillu man wa lait
 • Wa innahu la ya’izzu man ‘adait
 • Subhanaka Rabbana wa ta’ala jadduka
 • Wa la ilaha ghairuka

Mazhab Hanafi

Dalam mazhab Hanafi, doa qunut subuh tidak dipraktikkan.

Mazhab Hanbali

Dalam mazhab Hanbali, doa qunut subuh dibaca setelah rukuk pada rakaat terakhir. Bacaannya adalah:

 • Allahumma ihdina fi man hadait
 • Wa ‘afina fi man ‘afit
 • Wa tawakkalna ‘alaika fi man tawakkalta ‘alaihi
 • Wa barrik lana fi ma a’thait
 • Wa qina syarra ma qadhait
 • Fa innaka taqdhi wala yuqdha ‘alaik
 • Wa innahu la yadhillu man wa lait
 • Wa innahu la ya’izzu man ‘adait
 • Subhanaka Rabbana wa ta’ala jadduka
 • Walakul hamdu kamila
 • Wa la ilaha ghairuka

Penutup

Arti doa qunut subuh

Melalui doa qunut subuh, kita memperkuat hubungan kita dengan Allah SWT, memohon bimbingan dan pertolongan-Nya. Semoga artikel ini menjadi panduan yang komprehensif untuk memahami dan mengamalkan doa yang istimewa ini.

Leave a Comment