Doa Hadas Haid: Bersuci dengan Sempurna

Ketika datang bulan, muslimah diwajibkan bersuci dari hadas haid agar dapat kembali menjalankan ibadah dengan tenang. Doa hadas haid menjadi bagian penting dalam proses bersuci ini, karena mengandung makna dan manfaat yang luar biasa.

Tata cara bersuci dari hadas haid meliputi mandi besar, berwudhu, dan membaca doa tertentu. Dengan memahami makna dan tata cara doa hadas haid, kita dapat menjalankan ibadah dengan sempurna dan meraih ridha Allah SWT.

Pengertian Hadas Haid: Doa Hadas Haid

Hadas haid adalah keadaan tidak suci yang dialami wanita karena keluarnya darah haid dari rahim.

Hadas haid berbeda dengan hadas besar lainnya seperti hadas janabah dan hadas nifas. Hadas janabah disebabkan oleh keluarnya air mani, sedangkan hadas nifas disebabkan oleh keluarnya darah setelah melahirkan.

Hadas haid memiliki dampak pada aktivitas ibadah. Wanita yang sedang haid tidak diperbolehkan melaksanakan salat, puasa, tawaf, dan menyentuh mushaf Alquran.

Dampak Hadas Haid pada Aktivitas Ibadah

 • Tidak diperbolehkan salat.
 • Tidak diperbolehkan puasa.
 • Tidak diperbolehkan tawaf.
 • Tidak diperbolehkan menyentuh mushaf Alquran.

Cara Bersuci dari Hadas Haid

Ketika seorang wanita mengalami haid, ia dianggap dalam keadaan hadas haid. Untuk kembali suci dan dapat melaksanakan ibadah, ia perlu bersuci dengan cara tertentu. Berikut tata cara bersuci dari hadas haid yang perlu diketahui:

Langkah-langkah Bersuci

 1. Menunggu hingga haid berhenti sama sekali.
 2. Mandi wajib (mandi junub) dengan niat mengangkat hadas haid.
 3. Mencuci pakaian dan seprai yang terkena darah haid.
 4. Melakukan salat wajib yang sempat ditinggalkan selama haid.

Pentingnya Niat dan Kesempurnaan

Dalam bersuci dari hadas haid, niat sangat penting. Niat yang benar akan menyempurnakan proses bersuci. Selain itu, kesempurnaan bersuci juga harus diperhatikan, yaitu memastikan seluruh anggota tubuh telah dibersihkan dengan air secara merata.

Perbedaan Tata Cara Bersuci Hadas Haid dan Hadas Besar Lainnya

Jenis Hadas Tata Cara Bersuci
Hadas Haid Mandi wajib, mencuci pakaian dan seprai, salat wajib yang sempat ditinggalkan
Hadas Besar (junub) Mandi wajib
Hadas Kecil Berwudhu atau tayamum

Larangan Saat Hadas Haid

Saat hadas haid, terdapat beberapa aktivitas yang dilarang untuk dilakukan. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan fisik serta spiritual wanita yang sedang mengalami menstruasi.

Sholat, Doa hadas haid

Wanita yang sedang hadas haid dilarang untuk melaksanakan sholat karena dianggap tidak suci. Hal ini karena darah haid dianggap najis dan dapat membatalkan wudhu.

Puasa

Wanita yang sedang hadas haid juga dilarang untuk berpuasa karena dianggap tidak mampu menahan lapar dan haus. Puasa yang dilakukan saat hadas haid tidak dianggap sah dan tidak mendapat pahala.

Thawaf

Wanita yang sedang hadas haid dilarang untuk melakukan thawaf karena dianggap tidak suci. Thawaf adalah ibadah mengelilingi Ka’bah yang hanya boleh dilakukan oleh orang yang suci dari hadas.

Membaca Al-Qur’an

Wanita yang sedang hadas haid dilarang untuk membaca Al-Qur’an karena dianggap tidak suci. Membaca Al-Qur’an saat hadas haid dapat membatalkan wudhu dan dianggap tidak menghormati kitab suci.

Menyentuh Mushaf

Wanita yang sedang hadas haid dilarang untuk menyentuh mushaf karena dianggap tidak suci. Mushaf adalah kitab suci Al-Qur’an yang hanya boleh disentuh oleh orang yang suci dari hadas.

Waktu Tunggu Setelah Hadas Haid

Doa hadas haid

Setelah hadas haid berakhir, wanita diwajibkan untuk menunggu masa suci sebelum dapat beribadah tertentu, seperti shalat dan puasa. Masa tunggu ini dikenal sebagai masa suci atau istihadhah.

Lamanya Masa Tunggu

Lamanya masa tunggu setelah hadas haid berakhir menjadi perdebatan di kalangan ulama. Ada tiga pendapat utama mengenai hal ini:

 • Pendapat Pertama:Masa tunggu adalah 15 hari.
 • Pendapat Kedua:Masa tunggu adalah 20 hari.
 • Pendapat Ketiga:Masa tunggu adalah sampai yakin haid telah berakhir.

Penerapan Masa Tunggu

Dalam praktiknya, wanita dapat menentukan masa tunggu berdasarkan salah satu pendapat ulama yang dianutnya. Berikut adalah contoh penerapan masa tunggu:

 • Jika mengikuti pendapat pertama, maka masa tunggu adalah 15 hari sejak hari pertama haid.
 • Jika mengikuti pendapat kedua, maka masa tunggu adalah 20 hari sejak hari pertama haid.
 • Jika mengikuti pendapat ketiga, maka masa tunggu adalah sampai wanita yakin haid telah berakhir, yang biasanya ditandai dengan keluarnya cairan putih.

Doa dan Dzikir Setelah Hadas Haid

Doa hadas haid

Setelah hadas haid, dianjurkan untuk memanjatkan doa dan dzikir sebagai wujud syukur dan penyucian diri. Doa dan dzikir ini memiliki makna dan manfaat yang mendalam bagi wanita Muslim.

Salah satu doa yang dianjurkan setelah hadas haid adalah:

Alhamdulillahilladzi athaharanii minad-dam wa syafani wa aafani.

Artinya: “Segala puji bagi Allah yang telah mensucikan aku dari darah, menyembuhkan dan menyehatkan aku.”

Selain doa tersebut, berikut ini adalah dzikir yang dianjurkan setelah hadas haid:

 • Subhanallahi wa bihamdihi.(Maha Suci Allah dan segala puji bagi-Nya.)
 • Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariika lah.(Tidak ada Tuhan selain Allah, Dia Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya.)
 • Allahu akbar.(Allah Maha Besar.)

Membaca doa dan dzikir setelah hadas haid memiliki beberapa manfaat, antara lain:

 • Sebagai wujud syukur kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya.
 • Menyucikan diri dari hadas besar.
 • Memperoleh pahala dari Allah SWT.
 • Mengharapkan doa dikabulkan.

Kesimpulan Akhir

Doa hadas haid

Doa hadas haid adalah penanda bahwa kita telah bersuci dari hadas dan siap kembali menjalankan kewajiban sebagai muslimah. Dengan memanjatkan doa ini, kita memohon ampunan dan keberkahan Allah SWT atas ibadah yang kita lakukan. Marilah kita senantiasa menjaga kesucian diri dengan menjalankan doa hadas haid dengan baik dan benar.

Leave a Comment